X میرنیوز نکس وان کلیپ ویدیاب کلیپ جدید ویدجین

کمپ طراحی واسا

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جمعیت 1

برای کسانی که هنوز افکار قدیمی درباره رشد جمعیت و اثر آن بر زندگی در ذهن خود دارند، دیدن کلیپ سه قسمتی سخرانی استاد رائفی پور را پیشنهاد می کنیم.

طراحي شده توسط سيد محمد ميرعالي